SPORTOVIŠTĚ ŘÍČANY

Úvod

Schválené využití sportovišť Radou města Říčany

Město Říčany s cílem sjednotit systém uzavírání dlouhodobých nájmů na využití sportovních prostor se svými příspěvkovými organizacemi a nastavit jej obdobně jako u rezervací ve sportovní hale připravilo na svých stránkách možnost elektronického podávaní žádostí o dlouhodobý nájem krytých sportovišť.

Pro hodnocení žádostí byla schválena radou města kritéria, která jsou zveřejněna na těchto stránkách.  Krátkodobé pronájmy budou řešeny prostřednictvím on-line aplikace, kde lze nájem sjednat maximálně 30 dní dopředu a dále pro všední dny nejpozději 24 hod před dobou zahájení nájmu, pro víkendové a sváteční krátkodobé pronájmy lze sjednat nájem nejpozději 96 hodin před víkendem nebo dnem státního svátku.

Po přidělení časů a prostor jednotlivým žadatelům v komisi jmenované radou města bude nájemní smlouvy uzavírat město pro všechna krytá sportoviště v jeho majetku.

Rada města Říčany schválila ceny nájmu krytých sportovišť s tím, že ceny krátkodobých pronájmů zůstávají v platnosti a nemění se.

č. usnesení: 18-05-016 a 20-23-007

Rada města Říčany schválila harmonogram výběrového řízení pro uzavírání smluv na dlouhodobé pronájmy sportovišť, kritéria hodnocení a hodnotící komisi a podmínky nájmu.

Režim pronájmů se řídí zákonem o obcích, tzn., že úmysl pronájmu bude současně zveřejněn na úřední desce.


Ceník pronájmu sportovišť od 1. 9. 2022

Z důvodu zvyšování cen energií a služeb jsme nuceni přizpůsobit ceny za pronájem sportovišť od 1. září 2022.

Ceník od 1. 9. 2022 ke stažení

Děkujeme za pochopení.