SPORTOVIŠTĚ ŘÍČANY

Dlouhodobý nájem

PODMÍNKY NÁJMU

Město Říčany vyhlašuje výběrové řízení pro dlouhodobý nájem krytých sportovních prostor. Proces uzavření nájemních smluv bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže. Po uzavření smluv dle časového harmonogramu mohou být uzavírány na základě tohoto zveřejnění dlouhodobé nájemní smlouvy na zbývající volné hodiny v daných sportovištích. Režim nájmů se řídí zákonem o obcích, tzn., že úmysl pronájmu se zveřejňuje na úřední desce.

Předmětem nájmu jsou kryté sportovní prostory v majetku Města Říčany, jejichž technický popis je specifikován na těchto stránkách. Všechny objekty jsou přehledně vyhodnoceny ve srovnávací tabulce

Žádost, resp. přihlášku lze podat elektronicky vyplněním elektronického formuláře. Každý z budoucích nájemců podává vždy jednu žádost, v které uvede všechny své požadavky na období jednoho školního roku na nájem prostor.

Přihlášky se podávají pouze na období od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.

V případě souběhu žádostí dvou různých subjektů o jeden prostor ve stejném čase, bude výběr nájemce probíhat podle stanovených kritérií uvedených na těchto stránkách níže.

Za dlouhodobý nájem je považován nájem prostor v týdenní periodicitě na období jednoho měsíce a delší. Minimální časovou jednotkou nájmu je 30 minut.  Krytá sportoviště jsou pro dlouhodobé nájmy k disposici takto:
 

 

 OZNAČENÍ

od

do

od

do

od

do

SPORTOVNÍ HALA -HALA

SH1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 1.N.P.

SH2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 2.N.P.

SH3

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

1. ZŠ Říčany

1ZS

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 1

2ZS1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

17:00

22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 2

2ZS2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

17:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 1

3ZS1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 2

3ZS2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa HALA

3ZS3

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

4. ZŠ Nerudova

4ZS

1.9.

30.6.

pondělí

čtvrtek

16:00

20:00

HALA PACOV

HP

1.11.

31.3.

pondělí

neděle

08:00

22:00

HALA U LESA

HL

1.10.

31.3.

pondělí

pátek

16:00

22:00

 

Mimo období na které jsou uzavřeny nájemní smlouvy mohou být kryté prostory pronajímány také formou krátkodobých nájmů prostřednictvím on-line aplikace. Cenu nájmu jednotlivých prostor v závislosti na období a době kurzu jsou uvedeny v krytých přehledu sportovišť jednotlivě pro každé sportoviště.

Stanovené nájemné za období září až prosinec bude nájemcem uhrazeno na základě faktury vystavené pronajímatelem maximálně 30 dnů před datem zahájení časově prvního kurzu se splatností 15 dní. Za období leden až červen bude faktura pronajímatelem zaslána do 30. března. Její splatnost bude 15 dní.
 

KRITERIA HODNOCENÍ

1) JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Komise pro hodnocení a výběr žadatele dle dále stanovených kritérií byla jmenována usnesením RmŘ v tomto složení:

 1. Petr Auředník
 2. Mgr. Hana Špačková
 3. Ing. Jitka Pawingerová
 4. Jan Vážný DiS.
 5. Mgr. Petr Dušek

2) KRITERIA HODNOCENÍ

Komise pro hodnocení použije dále uvedená kritéria hodnocení v případě, že na jedno sportoviště ve stejném termínu bude registrován souběh žádostí dvou a více subjektů o nájem:

 1. Žadatel má sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba) ve městě Říčany. Bod obdrží ten, jehož sídlo je v Říčanech.
 2. Počet registrovaných členů žadatele k 1. 1. tohoto roku. Bod obdrží ten s větším počtem registrovaných členů, klub doloží seznam členů.
 3. Počet mládežnických členů klubu (myšleno do 18 let dovršení věku) k 1. 1. tohoto roku. Bod obdrží ten s větším počtem mládežnických registrovaných členů s věkem do 18 let, klub doloží seznam členů mladších 18 let.
 4. Počet účastníků tréninkové hodiny, respektive jedné lekce o délce trvání 60 minut. Bod obdrží ten s větším počtem účastníků 1 hodiny (60 minut)
 5. Organizace víkendových sportovních akcí v Říčanech. Bod obdrží ten, kdo organizoval alespoň 1 víkendovou akci v Říčanech přístupnou veřejnosti.
 6. Vlastní sportoviště (zvýhodněny bodovým hodnocením budou žadatelé, kteří nemají k disposici vlastní kryté sportoviště). Bod obdrží ten, kdo nevlastní své vlastní sportoviště.
 7. Možnost využití jiné tělocvičny. Bod obdrží ten, kdo vzhledem k provozovanému druhu sportu nemůže využít jiné sportoviště než uvedené v žádosti.
 8. Počet případů nedodržování provozního řádu sportoviště v předchozím sledovaném období.  Minusový bod obdrží ten, u kterého jsme zaznamenali nedodržování provozního řádu sportoviště.
 9. Počet neuhrazených faktur po splatnosti za předchozí sledované období. Za každou neuhrazenou fakturu ve splatnosti v předchozím sledovaném období, obdrží žadatel jeden minusový bod.

Po hodnocení každého z těchto kritérií obdrží žadatel plusové nebo minusové body hodnocení. V případě řešení souběhu budou prostory přiděleny žadateli s vyšším bodovým hodnocením, v případě stejného bodového hodnocení rozhodne los.
 

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PROCES

OD

DO

NAHLÁŠENÍ POČTŮ ČLENŮ SPORTOVNÍCH KLUBŮ FORMOU ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

1.3.2023

10.3.2023

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE (ZÁMĚR 1. kolo) – všechny hodiny

10.3.2023

26.3.2023

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PŘIDĚLENÍ PROSTOR A SOUBĚHŮ 1.kolo – KC Labuť

27.3.2023

14.4.2023

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE (ZÁMĚR 2. kolo) – volné hodiny

14.4.2023

1.5.2023

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PŘIDĚLENÍ PROSTOR A SOUBĚHŮ 2.kolo – KC Labuť

1.5.2023

12.5.2023

OSLOVENÍ OSTATNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ PRO OBSAZENÍ VOLNÝCH PROSTOR po 2. kole

12.5.2023

15.5.2023

SCHVÁLENÍ TABULKY PRONÁJMŮ V RMŘ PRO SEZONU 2023/2024

12.5.2023

12.6.2023

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STRÁNKÁCH MĚSTA

12.6.2023

16.6.2023

PŘÍPRAVA NÁJEMNÍCH SMLUV (2023-2024)

16.6.2023

30.6.2023

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV (2023-2024)

30.6.2023

30.7.2023

 
 

Vzor nájemní smlouvy

On-line žádost


Ceník pronájmu sportovišť od 1. 9. 2022

Z důvodu zvyšování cen energií a služeb jsme nuceni přizpůsobit ceny za pronájem sportovišť od 1. září 2022.

Ceník od 1. 9. 2022 ke stažení

Děkujeme za pochopení.