SPORTOVIŠTĚ ŘÍČANY

Parametry krytých sportovišť

 

OZNAČENÍ

a [m]

b [m]

S [m2]

SPORTOVNÍ HALA -HALA

SH1

35,70

18,80

671,16

SPORTOVNÍ HALA – SÁL1

SH2

11,10

4,40

48,84

SPORTOVNÍ HALA – SÁL2

SH3

11,10

4,40

48,84

1. ZŠ Říčany

1ZS

11,40

7,00

79,80

2. ZŠ Bezručova

2ZS1

35,90

17,80

639,02

2. ZŠ Bezručova

2ZS2

12,20

7,20

87,84

3. ZŠ U Říčanského lesa

3ZS1

23,60

11,60

273,76

3. ZŠ U Říčanského lesa

3ZS2

23,60

11,60

273,76

4. ZŠ Nerudova

4ZS

10,20

5,20

53,04

HALA PACOV

HP

40,00

20,00

80,00

HALA U LESA

HL

64,00

42,00

2688,00

 

Všechny objekty jsou přehledně vyhodnoceny ve srovnávací tabulce.

1. ZŠ Říčany
Hlavní budova 1. ZŠ Říčany se nachází na Masarykově náměstí. Budova je vybavena jednou tělocvičnou, vhodnou pouze pro prostorově nenáročná cvičení, nikoliv jako herní. Lze v ní provozovat:

 • trénink a cvičení nemíčových sportů v omezeném počtu osob
 • gymnastiku
 • tanec
 • dětské hry
 • aerobik
 • jógu
 • bojové sporty
 • zimní přípravu venkovních sportů – omezeně atletiku, omezeně orientační běh

2. ZŠ Bezručova
Budova je v Bezručově ulici v části Radošovice. Škola disponuje relativně nově (2006) rekonstruovanou velkou tělocvičnou. Další prostory jsou vybudovány ve sklepních prostorech školy - cvičební sál a prostor pro stolní tenis. Sklepní prostory jsou nedostatečně osvětleny denním světlem a je nutné jejich větrání.

Ve velké tělocvičně lze provozovat:

 • trénink a cvičení nemíčových sportů
 • gymnastiku
 • tanec
 • dětské hry
 • aerobik
 • jógu
 • bojové sporty
 • trénink míčových sportů
  • badminton
  • volejbal
  • nohejbal
  • basketbal
  • tenis
  • florbal
  • futsal
  • házenou
 • míčové sporty regulérně na vyšší soutěžní úrovni – badminton
 • zimní přípravu venkovních sportů
  • atletiku
  • ragby
  • fotbal
  • orientační běh

V malém cvičebním sálu lze provozovat:

 • trénink a cvičení nemíčových sportů v omezeném počtu osob
  • gymnastiku
  • tanec
  • dětské hry
  • aerobik
  • jógu
  • bojové sporty

3. ZŠ U Říčanského lesa
Škola otevřena od roku 2010, je vybavena dvojicí tělocvičen zcela v souladu s technickými podklady pro zpracování stavebních programů k rekonstrukci a modernizaci škol. Tato velikost tělocvičny odpovídá kapacitě 36 sportovců při herním využití.

V tělocvičnách lze provozovat:

 • trénink a cvičení nemíčových sportů
  • gymnastiku
  • tanec
  • dětské hry
  • aerobik
  • jógu
  • bojové sporty
 • trénink míčových sportů
  • badminton
  • volejbal
  • nohejbal
  • basketbal
  • florbal
 • míčové sporty regulérně na vyšší soutěžní úrovni
  • badminton
 • zimní přípravu venkovních sportů
  • atletiku
  • orientační běh
  • omezeně ragby
  • omezeně fotbal

4. ZŠ Nerudova
Ve škole se nachází jedna tělocvična s nízkým stropem.

Sportovní hala Říčany – hala
V hale lze provozovat:

 • trénink a cvičení nemíčových sportů
  • gymnastiku
  • tanec
  • dětské hry
  • aerobik
  • jógu
  • bojové sporty
 • trénink míčových sportů
  • badminton
  • volejbal
  • nohejbal
  • basketbal
  • tenis
  • florbal
  •  futsal
  • házenou

- míčové sporty regulérně na vyšší soutěžní úrovni - badminton, basketbal
- zimní přípravu venkovních sportů – atletiku, ragby, fotbal, orientační běh apod.

Sportovní hala Říčany – 2x menší sál 11,1 x 4,4 x 2,6m

- trénink a cvičení nemíčových sportů v omezeném počtu osob – gymnastika, tanec, dětské hry, aerobik, jóga, bojové sporty apod.

Hala Pacov
V hale lze provozovat:

 • zimní přípravu venkovních sportů
  • ragby
  • fotbal
  • badminton
  • volejbal
  • nohejbal
  • basketbal
  • florbal
  •  futsal
  • házenou

Hala U Lesa

V hale lze provozovat:

 • zimní přípravu venkovních sportů
  • ragby
  • fotbal
  • futsal