Dlouhodobý nájem

PODMÍNKY NÁJMU

Město Říčany vyhlašuje výběrové řízení pro dlouhodobý nájem krytých sportovních prostor. Proces uzavření nájemních smluv bude probíhat v souladu s časovým harmonogramem uvedeným níže. Po uzavření smluv dle časového harmonogramu mohou být uzavírány na základě tohoto zveřejnění dlouhodobé nájemní smlouvy na zbývající volné hodiny v daných sportovištích. Režim nájmů se řídí zákonem o obcích, tzn., že úmysl pronájmu se zveřejňuje na úřední desce.

Předmětem nájmu jsou kryté sportovní prostory v majetku Města Říčany, jejichž technický popis je specifikován na těchto stránkách.

Žádost, resp. přihlášku lze podat elektronicky vyplněním elektronického formuláře. Každý z budoucích nájemců podává vždy jednu žádost, v které uvede všechny své požadavky na období jednoho školního roku na nájem prostor. Předmětem vyhlášení jsou prostory krytých sportovišť, na které nebyly uzavřeny nájemní smlouvy na základě přihlášky z roku 2019. Přehled časů pro které již byly uzavřeny nájemní smlouvy pro období od 1.9.2019 do 30.6.2020 na základě výběrového řízení z roku 2019 je k disposici v on-line aplikaci v přehledu rezervací. Před podáním přihlášky v on-line aplikaci se proto, prosíme, předem přesvědčte, že požadované sportoviště v požadovaném čase již není takto smluvně rezervováno.

Přihlášky se podávají pouze na období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021.

V případě souběhu žádostí dvou různých subjektů o jeden prostor ve stejném čase, bude výběr nájemce probíhat podle stanovených kritérií uvedených na těchto stránkách níže.

Za dlouhodobý nájem je považován nájem prostor v týdenní periodicitě na období jednoho měsíce a delší. Minimální časovou jednotkou nájmu je 30 minut.  Krytá sportoviště jsou pro dlouhodobé nájmy k disposici takto:

 

 OZNAČENÍ

od

do

od

do

od

do

SPORTOVNÍ HALA -HALA

SH1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 1.N.P.

SH2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

SPORTOVNÍ HALA -SÁL 2.N.P.

SH3

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

15:00

22:00

1. ZŠ Říčany

1ZS

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 1

2ZS1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

17:00

22:00

2. ZŠ Bezručova tělocvična 2

2ZS2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

17:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 1

3ZS1

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa tělocvična 2

3ZS2

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

3. ZŠ U Říčanského lesa HALA

3ZS3

1.9.

30.6.

pondělí

pátek

16:00

22:00

4. ZŠ Nerudova

4ZS

1.9.

30.6.

pondělí

čtvrtek

16:00

20:00

HALA PACOV

HP

1.11.

31.3.

pondělí

neděle

08:00

22:00

HALA U LESA

HL

1.10.

31.3.

pondělí

pátek

16:00

22:00

 

Mimo období na které jsou uzavřeny nájemní smlouvy mohou být kryté prostory pronajímány také formou krátkodobých nájmů prostřednictvím on-line aplikace. Cenu nájmu jednotlivých prostor v závislosti na období a době kurzu jsou uvedeny v krytých přehledu sportovišť jednotlivě pro každé sportoviště.

Stanovené nájemné za období září až prosinec bude nájemcem uhrazeno na základě faktury vystavené pronajímatelem maximálně 30 dnů před datem zahájení časově prvního kurzu se splatností 15 dní. Za období leden až červen bude faktura pronajímatelem zaslána do 30. března. Její splatnost bude 15 dní.

KRITERIA HODNOCENÍ

1) JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Komise pro hodnocení a výběr žadatele dle dále stanovených kritérií byla jmenována usnesením RmŘ v tomto složení:

 1. Ing. David Michalička
 2. Mgr. Hana Špačková
 3. Ing. Evžen Heyrovský
 4. Mgr. Petr Dušek


2) KRITERIA HODNOCENÍ

Komise pro hodnocení použije dále uvedená kritéria hodnocení v případě, že na jedno sportoviště ve stejném termínu bude registrován souběh žádostí dvou a více subjektů o nájem:

 1. Žadatel má sídlo (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba) ve městě Říčany
 2. Počet registrovaných členů žadatele v daném odvětví (volejbal, florbal, rugby, atd.)
 3. Využití prostor pro děti a mládež
 4. Počet účastníků tréninkové hodiny
 5. Délka nájmu (při víceletých nájmech se v tomto kritériu hodnotí délka nájmu pouze v průběhu daného školního roku.
 6. Vlastní sportoviště (zvýhodněny bodovým hodnocením budou žadatelé, kteří nemají k disposici vlastní kryté sportoviště)
 7. Poměrový ukazatel kapacity (zvýhodněni budou žadatelé, kteří nedosahují při rozhodování o přidělení prostor k nájmu vypočtený poměrový ukazatel kapacity krytých sportovišť v Říčanech vycházející z celkové disponibilní plochy a doby určené k nájmu v průběhu jednoho týdne)

Za splnění každého z těchto poměrových kritérií obdrží žadatel 1 bod hodnocení. V případě souběhu budou prostory přiděleny žadateli s vyšším bodovým hodnocením.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PROCES

OD

DO

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE

18.5.2020

22.6.2020

PROJEDNÁNÍ SOUBĚHŮ A PŘIDĚLENÍ PROSTOR

22.6.2020

22.7.2020

SCHVÁLENÍ NÁJMU V RMŘ

 

6.8.2020

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA STRÁNKÁCH MĚSTA

 

14.8.2020

PŘÍPRAVA NÁJEMNÍCH SMLUV (2019-2020) - II. kolo

18.8.2020

7.9.2020

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍCH SMLUV (2019-2020) - II. kolo

7.9.2020

7.10.2020

 

Vzor nájemní smlouvy

On-line žádost

Základní školy Říčany © 2021